O firmie

wyceny nieruchomości toruń

Biuro Wyceny Nieruchomości MAX Bogdan Kamiński rozpoczęło swoją działalność od dnia 4 października 2001 r., dzięki uzyskaniu uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości o numerze 3510, wydanego przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dnia 16 sierpnia 2001 r.
Jestem członkiem Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Z tytułu wykonywania zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – Polisa PZU S.A.

W ramach prowadzonej działalności wykonuję wyceny dla osób fizycznych i prawnych, przedsiębiorstw, banków, Urzędów Skarbowych i jednostek samorządowych. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Po ukończeniu w 2009 r. Studiów Podyplomowych – „Audytor uprawniony do sporządzenia charakterystyk energetycznych i wydawania świadectw energetycznych dla budynków”, poszerzyłem swoją działalność o sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku, stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
Jestem wpisany do rejestru Ministerstwa Infrastruktury uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Z tytułu wykonywania zawodu Audytora Energetycznego – nr uprawnień 1460/2009 do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – Polisa ERGO HESTIA S.A.

 
Dewizą Biura Wyceny Nieruchomości MAX jest rzetelność, bezstronność, wysoka jakość i krótkie terminy wykonywanych usług.Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami mojej oferty
wyceny nieruchomości toruń
tworzenie stron www JELLINEK studio